Badania świadomości marki jako element badań rynku

Uncategorized

Badania rynku to dość szerokie pojęcie, które obejmuje również sprawdzanie, jaką świadomość marki mają jej potencjalni albo obecni klienci. Na czym dokładnie one polegają oraz jakie wnioski można z nich wyciągnąć?

Czym jest świadomość marki?

Świadomość marki dotyczy tego, czy konsumenci ją rozpoznają oraz czy są w stanie dopasować ją do konkretnej kategorii produktów. Czynnik ten odgrywa istotną rolę w procesach marketingowych i tym samym ma wpływ na decyzje zakupowe konsumentów. Jest to więc bardzo ważny miernik, który można sprawdzać również dzięki badaniom rynku.

Wskaźniki świadomości marki

Świadomość marki można oczywiście mierzyć, przy czym wyróżnia się tutaj trzy poziomy:

  • świadomość natychmiastowa (spontaniczna) – sprawdza się, która marka w danej kategorii produktów lub usług wymieniania jest bez dodatkowej pomocy,
  • świadomość wspomagana – osobie ankietowanej przedstawia się listę marek oraz prosi o zaznaczenie wszystkich tych, które są znane,
  • świadomość TOM – to wskaźnik pokazujący, z jaką częstotliwością marki są wskazywane jako pierwsze w danej grupie.

Jak badać świadomość marki?

Badania rynku obejmujące sprawdzanie znajomości marki można przeprowadzić dzięki metodzie CAWI. Są to ankiety wspierane internetowo, dzięki czemu czas ich realizacji jest naprawdę krótki. Do ich przeprowadzania służy m.in. strona o nazwie Badanie-Opinii.pl, która została opracowana przez ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®. Dzięki 16-letniemu doświadczeniu w branży przygotowali oni platformę, która pozwala nie tylko na samodzielne zrealizowanie ankiet, ale również wykorzystanie tej metody do badań rynku, także pod kątem sprawdzania świadomości marki.

Dużym atutem tej metody jest ponadto niski koszt realizacji (koszt jednej ankiety to zaledwie kilka złotych), a także uzyskiwanie odpowiedzi w naprawę bardzo krótkim czasie i to nawet od kilkuset respondentów. Oczywiście w razie potrzeby można skorzystać również z pomocy ekspertów, którzy chętnie jej udzielą i to niezależnie od etapu realizacji badania rynku.

Jak budować świadomość marki?

Dzięki badaniom marketingowym rynku można uzyskać przydatne informacje, które pozwolą w sposób efektywniejszy kreować wizerunek przedsiębiorstwa. Obecnie sposobów na to jest wiele i zależą one w dużej mierze od tego, do jakiej grupy marka kieruje swoją ofertę. W przypadku osób młodych będą to przede wszystkim przekazy online, których rola w ostatnich latach zdecydowanie wzrasta. Trzeba dbać również o spójność przekazów oraz o elementy wyróżniające na tle konkurentów.

Jak widać badanie świadomości marki to ważny element przeprowadzania badań rynku. To bowiem na ich podstawie firma może podjąć odpowiednie kroki, które pomogą jej wyróżnić się na tle konkurentów lub zmniejszyć stratę do najbliższych rywali.

Comments are closed.