CRO – outsourcing w badaniu klinicznym

Co to jest outsourcing?   Z outside-resource-using, zwanym skrótowo outsourcingiem, mamy do czynienia wówczas, gdy dane przedsiębiorstwo powierza innemu wykonanie części swoich zadań. Firma outsourcingowa specjalizuje się zwykle w jakiejś … Continue Reading →

Specjalistyczne porady lekarskie online

Online można uzyskać nie tylko poradę lekarzy pierwszego kontaktu, ale również specjalistów z dziedzin takich jak neurologia, diabetologia, onkologia, pediatria, hematologia, flebologia, dermatologia czy endokrynologia. Poza wymienionymi, za pośrednictwem haloDoctor.pl … Continue Reading →