Analiza danych – naukowe metody działań dla zysku firm

Usługi statystyczne

Puste działania

Bez dogłębnych analiz nawet najlepsze pomysły dotyczące rozwoju firmy mogą okazać się totalnie chybionym przedsięwzięciem. Wiedza, która niesie ze sobą twarde dane liczbowe, prognozy w oparciu o analizy matematyczne i statystyczne oraz sytuację w branży, a także zjawiska społeczne i gospodarcze determinujące warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa, pozwala lepiej zrozumieć koniunkturę runku i dostosować się do panujących trendów. Dzięki osiągniętym wynikom i wyciągniętym wnioskom zaplanujesz strategie działań, dzięki którym będziesz mógł wyprzedzić konkurencję i zyskać pozycję lidera.


Dobre decyzje

Jedną z najlepszych decyzji, jakie może podjąć przedsiębiorca jest podjęcie działań w zakresie zebrania rzetelnych i dogłębnych informacji o stanie i kondycji firmy oraz wykorzystanie ich na rzecz przyszłościowych działań. Analiza danych z uwzględnieniem modeli matematycznych oraz statystycznych to przeniesienie metod naukowych, dających  wiarygodne i rzeczowe informacje, poparte danymi liczbowymi, do różnorakich sektorów biznesu.
Medycyna i farmacja, marketing oraz reklama, branża sprzedażowa i ekonomia, finanse i bankowość, sektor turystyczny oraz instytucje życia publicznego to sfery, w których można stosować modele i prognozy stosując:

 • metody analiz ryzyka odejścia klienta od firmy,
 • modele lojalności klientów,
 • modele ryzyka nadużyć klientów w stosunku do firmy,
 • prognozowanie sprzedaży,
 • metody analizy ryzyka kredytowego,
 • modele ryzyka niewypłacalności klientów,
 • modele ryzyka umieralności klientów.

Analiza danych zespołu BioStat® to działania specjalistów w zakresie: statystyki, matematyki stosowanej, biostatystyki, bioinformatyki, biologii, z zastosowaniem najnowocześniejszych narzędzi informatycznych, umożliwiających prezentowanie wyników badań w zaawansowanych systemach, dzięki którym można łatwo i sprawnie przedstawiać uzyskane efekty badań szerszemu gronu odbiorców:

 • w gronie pracowników,
 • na spotkaniach branżowych,
 • w trakcie konferencji naukowych,
 • podczas konsultacji ze specjalistami w zakresie rozwoju firmy.


Rekomendowane badania

Analizy danych agencji badawczej BioStat® to zaawansowane projekty obejmujące wielopoziomowe i rozbudowane eksploracje. Liderzy firm i przedsiębiorstw współpracujący z agencją uznali jej działania na polu badawczym. Ich rekomendacje to znaczące wyróżnienie  oraz odpowiedzialność i wzrost poziomu usług z każdym kolejnym projektem.


Sprawdź jak działa BioStat®. Zapoznaj się z obszarem badań agencji i zapytaj o ofertę dla Ciebie.

Comments are closed.