Czym są rejestry medyczne i jakie są możliwości ich zastosowania?

Usługi bazodanowe

Rejestry medyczne - zastosowania

Pojęcie rejestrów medycznych nie zostało bardzo wąsko sprecyzowane. Na pewno są to określone dane zebrane w jednym miejscu, dotyczące tematyki medycznej. Dotyczą one zarówno opieki nad pacjentem, jak i leków, czy prowadzenia badań. W Polsce część z nich jest powstała na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia. W związku z tym, ich finansowanie jest wspierane przez publiczne fundusze. Inne rejestry mogą być prowadzone i finansowane przez prywatne podmioty bądź na przykład uczelnie, jeżeli dotyczą chociażby wyników badań klinicznych.

Rodzaje rejestrów klinicznych

Rejestrów jest wiele, ponieważ każdy z nich obejmuje inną tematykę. Dzięki temu, informacje są dostarczane w sposób uporządkowany. Tym, którzy szukają konkretnych informacji lub danych z pewnością ułatwia to pracę. Rejestry medyczne są tworzone również na potrzeby badań czy analiz.

Oto kilka z nich:

Rejestr aptek – znajdują się w nim apteki, apteki przyszpitalne, punkty apteczne i inne. Odnajdziemy tu dane takie jak nazwa apteki, adres, pod którym znajduje się apteka, datę powstania czy też datę zezwolenia na działalność.

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą – to nie tylko lekarze, ale też pielęgniarki, położne bądź dentyści. Znajdują się w nim też wszystkie podmioty lecznicze.

Rejestr ośrodków i banków – są w nim umieszczane ośrodki m.in. takie jak banki komórek macierzystych.

Rejestr produktów leczniczych – znajdują się w nim wszystkie produkty lecznicze, które zostały dopuszczone do obrotu na terenie naszego kraju. Rejestr ten obejmuje zarówno preparaty przeznaczone do użytku przez ludzi, jak i zwierzęta. Oprócz nazwy, odnajdziemy w rejestrze takie informacje o preparacie, jak postać farmaceutyczna, podmiot odpowiedzialny, dostępne opakowania, substancja czynna.

Rejestr systemów kodowania – mieszczą się w nim słowniki medyczne. Przy stosowaniu terminów medycznych może dochodzić do nieporozumień, a ten system ma pomóc w tym, by do takich sytuacji nie dopuścić.

Dalsze kroki

To nie wszystkie rejestry medyczne, choć informacje, które są zawarte w powyższych są często pożądanie przez przeciętnych obywateli oraz pracowników służby zdrowia. Mówi się również o tym, że powinny być dostępne kompletne rejestry kliniczne, z których można byłoby otrzymać informacje m.in. o placówkach, które najskuteczniej leczą konkretne schorzenia bądź wykonują zabiegi. Byłyby one pomocne nie tylko dla pacjentów, ale i dla ośrodków badawczych.

 

Dzięki rejestrom klinicznym mogą bardziej dynamicznie postępować badania i działania lekarzy oraz naukowców, którzy potrzebują wielu danych, pozwalających na dokonywanie analiz i badań. Dlatego tak ważne jest to, aby były one kompletne i stale aktualizowane. W Polsce nadal nie obejmują one wszystkich dziedzin medycznych, przez co również pacjenci nie są w stanie uzyskać informacji, które są dla nich istotne i pozwalają podjąć decyzje odnośnie leczenia.

Comments are closed.