Rzeczy, które należy wiedzieć przed realizacją badania satysfakcji pracowników

Uncategorized

Ankiety pracownicze pozwalają na pozyskanie rzetelnych i konstruktywnych opinii ze strony zatrudnionych pracowników. Tym samym ich realizacja pozwala na gromadzenie wskazówek, dotyczących poprawy funkcjonowania organizacji. Przy czym wskazówki te odnoszą się do wielu obszarów związanych z satysfakcją pracowników, np. atmosfera w środowisku pracy czy możliwość rozwoju.

 

Najczęstsze powody przeprowadzania badań zadowolenia

Pozyskane informacje w toku realizacji badania satysfakcji pracowników, można zastosować w celu:

 • tworzenia strategii rozwojowych,
 • poprawy zachowań pracowników w taki sposób, aby odpowiadały przyjętemu standardowi,
 • zwiększenia efektywność pracy, dzięki zdefiniowaniu i eliminowaniu czynników wpływających negatywnie na produktywność pracowników,
 • stworzenia przyjaznego środowiska pracy,
 • pozyskania danych, które będą mogły być w regularny sposób wykorzystywane w badaniach porównawczych.

 

Jakie kwestie można badać w procesie badawczym?

Ankiety pracownicze mogą skupiać się na takich kwestiach, jak:

 • możliwość rozwoju,
 • spójność misji firmy z wartościami pracowników,
 • zadowolenie z wynagrodzenia,
 • komunikacja wewnątrz firmy,
 • relacje między pracownikami i przełożonymi,
 • odczuwania ogólnego zadowolenia,
 • przyszłe plany rozwojowe pracowników takie, jak np. przejście do konkurencji.

Innego typu badania mogą mierzyć postawy pracowników, które opierają się w głównej mierze na zidentyfikowaniu przyczyn występowania danej postawy. Często badaniu podlega także zaangażowanie pracowników – celem takiego badania jest zmierzenie stopnia entuzjazmu zatrudnionych i określenia ich zdolności do poświęcenia się dla współpracowników oraz ogółu firmy.

 

Rzeczy, które należy zrobić przed rozpoczęciem badania

Przystępując do procesu badawczego, warto zastanowić się nad metodą, która umożliwi w szybki i skuteczny sposób pozyskać potrzebne dane. Badanie satysfakcji pracowników można przeprowadzać z wykorzystaniem ankietyzacji online, jak i papierowych ankiet. Wybór metody zależy od specyficznych cech badanej grupy, np. praca w terenie, utrudniony dostęp do sieci internetowej. Ponadto przed przystąpieniem do ankietyzacji, należy:

 • określić cel, w którym zostaną zastosowane wyniki i w odpowiedzi na niego konstruować pytania,
 • zbudować ankietę w oparciu o charakterystykę miejsca pracy i wykonywanych obowiązków,
 • przetestować ankietę na próbnej grupie,
 • zaprosić i zachęcić pracowników do uczestnictwa w badaniu zapewniając im anonimowość i poufność.

 

 

 

Comments are closed.