Marketing w branży medycznej

Usługi bazodanowe
2015-01-26

Wśród wielu różnorodnych usług, w których Euro Group wiedzie w naszym kraju prym, bez wątpienia należy także wymienić wszelkiego rodzaju usługi marketingowe, skierowane do firm działających w branży medycznej. Dzięki … Continue Reading →

Fokusownie

Usługi badawcze
2015-01-26

Jednym ze zdecydowanie najważniejszych aspektów badania fokusowego, jest profesjonalne wyposażenie fokusowni, bowiem warunki w jakich przebiegają badania tego typu, wpływają w zasadniczy sposób na osiągane wyniki. Dlatego też, wszystkie pomieszczenia … Continue Reading →

Badania fokusowe

Usługi badawcze
2015-01-26

Bardzo ważną grupą w ofercie firm zrzeszonych w Euro Group, są wszelkiego rodzaju badania fokusowe, dzięki którym możliwe jest wyjątkowo precyzyjne poznanie opinii klienta, na temat danego produktu, czy tez … Continue Reading →

Prowadzenie ewaluacji POKL

Ewaluacje
2015-01-26

Badania ewaluacyjne, to na chwile obecną standard, jeśli chodzi o zarządzanie w sektorze publicznym, zarówno w UE jak i w USA, wobec czego, można przyjąć tutaj założenie, iż jest to … Continue Reading →

Ewaluacja

Ewaluacje
2015-01-26

Firmy zrzeszone w Euro Group, specjalizują się także w prowadzeniu wszelkiego rodzaju badań ewaluacyjnych, czyli badań efektywności procesów i działań. Jest to szczególnie istotny aspekt dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy … Continue Reading →

Oprogramowanie do ankiet

Opracowania statystyczne

Usługi statystyczne
2015-01-26

Bardzo ważną rolę we współczesnym prowadzeniu przedsiębiorstwa, odgrywają także odpowiednio przygotowane opracowania statystyczne. Są to gotowe, przygotowane już wcześniej opracowania dotyczące danego zagadnienia, przede wszystkim z zakresu zagadnień, które mogą … Continue Reading →

Obliczenia statystyczne

Usługi statystyczne
2015-01-26

Jednym z bardziej ciekawych aspektów badawczych, które realizowane są bardzo często w połączeniu sił wielu firm wchodzących w skład grupy Euro Group, są prowadzone systematycznie obliczenia statystyczne. Tego rodzaju działania, … Continue Reading →

Badania z zakresu marketingu

Usługi badawcze
2015-01-26

Każda firma wchodząca w skład Euro Group, oferuje przeprowadzanie profesjonalnych badań marketingowych, które maja na celu dokładne, precyzyjne określanie zachowań, które z punktu widzenia marketingu, będą jak najbardziej efektywne w … Continue Reading →

Market research

Usługi badawcze
2015-01-26

Prowadzenie działalności gospodarczej, wymaga od przedsiębiorcy odpowiedniego podejścia do kwestii związanych z zarządzaniem wobec czego, koniecznością będzie tutaj skorzystanie z usług firm, wchodzących w skład Euro Group, głównie w zakresie … Continue Reading →