Badania internetowe

Badania rynku, Usługi badawcze, Usługi marketingowe

Wiele firm badawczych korzysta z nowoczesnych metod przeprowadzania badań. Jedną ze skutecznych metod są ankiety internetowe, przesyłane do odpowiednich podmiotów bądź też udostępniane na ogólnodostępnym portalu internetowym. Wśród nich można trafić również na płatne ankiety internetowe. Korzyści z tej formy ankietyzacji odnoszą więc nie tylko same firmy badawcze ale również respondenci. Realizacja badania w formie internetowych ankiet jest przede wszystkim mniej kapitałochłonna niż np. jej papierowy odpowiednik. Ponadto realizacja badania za pomocą ankiet online minimalizuje możliwość popełnienia błędu w ankiecie, na co ma wpływ odpowiednio skonstruowana aplikacja.

Ankiety za punkty i nagrody

W dobie Internetu bardzo często zachęca się do wypełniania płatnych ankiet online. Jest to bardzo prosty sposób na powiększenie zawartości portfela, nie wymagający wielkiego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności. Zarabianie przez internet jest naprawdę możliwe a co najważniejsze, nie powinno wzbudzać wątpliwości, co do jego zgodności z prawem. Wypełniając płatne ankiety online gromadzi się punkty, które następnie można wymienić na pieniądze. Na dalszym etapie można środki te wypłacić z konta lub przeznaczyć na zapłatę zakupionego dobra np. z konta PayPal. Za jedną ankietę można otrzymać około kilka złotych, w zależności od założeń danej firmy badawczej. Tego typu zarobkowanie nie powinno kolidować z inną wykonywaną pracą, ponieważ nie wymaga od osoby zarejestrowanej regularnego udziału w badaniach. Systematyczność może jedynie zaowocować bardziej pokaźną kwotą na koncie.

Bezpieczeństwo danych

Okazuje się, że zarabianie pieniędzy poprzez wypełnianie płatnych ankiet nie wymaga zbyt dużego zaangażowania, jest więc stosunkowo prostym sposobem do pozyskania dodatkowych środków. Niezbędny jest jedynie dostęp do narzędzi takich jak komputer, telefon, laptop, tablet z dostępem do Internetu oraz odpowiednia ilość czasu. Bardzo często potencjalnych respondentów demotywuje konieczność podania swoich danych osobowych, co jest niezbędne podczas rejestracji respondenta. Wymagania te nie powinny wzbudzać wątpliwości co do autentyczności i bezpieczeństwa badania. Dane są bowiem przechowywane na bezpiecznych serwerach, gwarantujących brak możliwości wypływu danych poza potrzeby badawcze. Warto też pamiętać o tym, że dzielenie się naszymi opiniami pomaga usprawnić usługi, czy udoskonalać produkty. Zatem oprócz tego, że na wypełnianiu ankiet online można zyskać punkty zamieniane później na pieniądze i nagrody, można też poprawić funkcjonowanie firmy, rynku, czy urzędu.

Comments are closed.