Organizowanie badań obserwacyjnych

Usługi badawcze, Usługi statystyczne

Co roku firmy medyczne i farmaceutyczne zlecają przeprowadzenie tysięcy badań obserwacyjnych, badań klinicznych, epidemiologicznych oraz edukacyjnych. Zleceniodawcy to nie tylko ogromne koncerny farmaceutyczne. Bardzo często zdarza się, że są nimi publiczne ośrodki naukowe. Zatem i firmy komercyjne i niekomercyjne w równie częstym stopniu zlecają badania agencjom badawczym. Każde badanie przebiega według takich samych głównych etapów badawczych. W pierwszym kroku określa się próbę badawczą, czas, jaki przeznaczony będzie na ów badanie oraz określenie głównych zarysów metodologii badawczej. Następnym etapem jest zapoczątkowanie ścisłej współpracy pomiędzy zamawiającym, a firmą wykonującą badanie. Kolejny etap, polega na właściwym przeprowadzeniu badania na wybranych respondentach w klinice bądź szpitalu. Po zebraniu danych i przygotowaniu do analizy statystycznej, przechodzi się do ich opracowania, a następnie sporządzenie raportu końcowego. Wnioski z rekomendacjami są niezwykle ważnym elementem procesu badawczego.

Organizacja badań obserwacyjnych

Każda firma zlecająca wykonanie badania powinna powierzyć jego realizację profesjonalnej agencji badawczej, które trudnią się organizacją badań nie tylko marketingowych, lecz także epidemiologicznych, edukacyjnych, obserwacyjnych, a nawet klinicznych. Doświadczenie w branży pozwala na dostosowanie swojej oferty do indywidualnych potrzeb zamawiającego. Jak wiadomo, firmę tworzą ludzie i to na ich doświadczeniu należy polegać. Dlatego przed powierzeniem zadania konkretnej agencji, warto najpierw uważnie przyjrzeć się całemu zespołowi badawczemu, pracownikom działu IT czy analitykom. Tylko profesjonalne firmy dołożą wszelkich starań, by badanie zostało dostosowane odpowiednio do potrzeb i oczekiwań małej firmy lub ogromnego koncernu farmaceutycznego czy medycznego. Takie założenia prowadzą do otrzymania rzetelnych wyników. By osiągnąć sukces, specjaliści z doświadczeniem biotechnologicznych oraz bioinformatycznych łączą pracę naukową z komercyjną.

Realizacja badań obserwacyjnych i klinicznych

Podstawową różnicą między badaniami obserwacyjnymi, a klinicznymi jest czas ich realizacji. Prosto rzecz ujmując, badania kliniczne prowadzone są zanim wprowadzi się dany lek na rynek, natomiast badania obserwacyjne – po wprowadzeniu go do obiegu. Dzięki realizacji badań klinicznych sprawdza się jak działa dany lek, na jaką grupę wpływa najlepiej, czy nie szkodzi pacjentom. Ważnym jest, by badania nie prowadzić tylko na chorych, lecz także na zdrowych. Wprowadzenie leku na rynek lub jego odrzucenie zależy od wyników testów na grupie kontrolnej. Badania obserwacyjne prowadzi się by sprawdzić efekty wprowadzenia już leku na rynek, a mianowicie, czy jego działanie jest takie samo jak w fazie klinicznych testów, czy występują niepożądane efekty. Oceniana jest skuteczność stosowanej terapii w trakcie badań obserwacyjnych. Warto podkreślić, że są one znacznie tańsze i krótsze do realizacji niż badania kliniczne.

Comments are closed.