Prowadzenie ewaluacji POKL

Badania ewaluacyjne, to na chwile obecną standard, jeśli chodzi o zarządzanie w sektorze publicznym, zarówno w UE jak i w USA, wobec czego, można przyjąć tutaj założenie, iż jest to bardzo dobry standard, skoro z tak dużym powodzeniem funkcjonuje w tak złożonych strukturach od wielu już lat. Przede wszystkim chodzi tutaj o weryfikację założeń poszczególnych działań, w ramach interwencji publicznych, poprzez ciągłe badanie osiąganych efektów, i w stosunku do wyników badania, korygowanie założeń oraz stosowanych technik i narzędzi.

Dzięki temu, obecnie na przykład wykorzystując środki unijne z Funduszu Strukturalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prowadzone muszą być obowiązkowo ewaluacje POKL, czyli badania ewaluacyjne, dotyczące działań w ramach projektu. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż dzięki tym badaniom, zapewniamy sobie stałe usprawnianie możliwości danego działania, wobec czego, ewaluacje 6.1.3 (6.1.3, to numer przyporządkowanych działaniom w ramach POKL), zapewniają nam możliwość stałego zbierania informacji o danym działaniu, jego lepsze zrozumienie, i stałe, systematyczne usprawnianie. Można więc powiedzieć, iż na chwile obecną ewaluacja, ma celu systematyczne usprawnianie prowadzonych przez nas projektów i interwencji publicznych, aby w ostatecznym efekcie możliwe było osiągnięcie o wiele lepszych efektów tego samego działania w następnych wdrożeniach. Po prostu ewaluacja, uczy nas lepszego zrozumienia złożoności poszczególnych problemów i lepszego radzenia sobie z nimi.

Dlatego też, wszystkie podmioty wchodzące w skład Euro Group, prowadzą na rzecz swoich klientów profesjonalne badania ewaluacyjne, przede wszystkim w zakresie dotacji unijnych, aczkolwiek trzeba tutaj pamiętać, iż ewaluacje mogą być także przeprowadzane na przykład w przypadku procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwach, oraz w wielu innych aspektach działalności, mając na celu przede wszystkim stałe poprawianie osiąganych przez nas efektów.

Korzystając z usług firm wchodzących w skład Euro Group, zapewnicie sobie Państwo pełną satysfakcję z jakości oraz z efektów przeprowadzonych badań ewaluacyjnych. Aby uzyskać listę firm wchodzących w skład Euro Group, należy przejść na stronę członkowie Euro Group.

Comments are closed.