Co daje CATI

Badanie CATI to szybka metoda przeprowadzania sondażu, dzięki której możliwe jest m.in. zbadanie:

  • problemów społecznych,
  • mocnych i słabych stron badanych grup, czy zjawisk,
  • poziomu zadowolenia mieszkańców z życia w regionie, władz, instytucji publicznych,
  • opinii na tematy społeczne, polityczne czy ekonomiczne,
  • satysfakcji, opinii i lojalności klientów oraz pracowników,
  • skuteczności kampanii reklamowej,
  • przywiązania do marki,
  • docelowego rynku zbytu.

Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach lub instytucjach pozwala na wskazanie miejsc newralgicznych i kroków, które należy podjąć, aby usprawnić funkcjonowanie organizacji. Dzięki dostępowi do danych źródłowych firmy mogą spodziewać się wypracowania znacznie wiarygodniejszego profilu klienta, określenia docelowego rynku zbytu, a także wskazania wad i zalet badanego produktu w bezpośrednim responsie.

Badania i Rozwój

Dzięki rozwojowi metod badawczych i znacznej technicyzacji procesu badania wypracowano narzędzie umożliwiające wykonywanie sondaży  każdemu użytkownikowi komputera wyposażonego w zestaw słuchawkowy oraz dostęp do Internetu. Potrzebne jest jeszcze oprogramowanie dla CATI, które udostępniają na swoich serwerach firmy badawcze. Po zakupieniu licencji takiego oprogramowania można korzystać z administratorskiego konta w systemie. System do badań telefonicznych pozwala na tworzenie ankiet i kont ankieterskich, a także umożliwia stały wgląd w statystyki badania i szybki dostęp do wyników badania, natychmiast po jego zakończeniu.

Oprogramowanie dostępne w internetowej ofercie niektórych firm badawczych służyć powinno firmom i organizacjom do prowadzenia własnych badań i tym samym wprowadzenia na stałe w struktury organizacji mody na badania i rozwój. Tego typu struktury charakteryzują branżowych liderów, których korzystne decyzje wsparte są na twardych danych liczbowych, dostarczanych przez funkcjonujące w ich obrębie działy badawcze.

Najlepsze oprogramowanie do CATI

Wybierając oprogramowanie do CATI na użytek organizacji warto wypróbować jego możliwości w dostępnej wersji testowej. Dodatkowo ważne są z pewnością oferowane „zawory bezpieczeństwa” w postaci modułów eliminujących możliwe błędy na wszystkich etapach badania oraz opcji automatycznego zapisu kopii zapasowej na serwerze, dzięki której nie utracimy zebranych danych nawet w razie awarii komputerów, na których prowadzone było badanie.

Wśród funkcjonalności dostępnych w obrębie oprogramowania do CATI największą uwagę przyciąga moduł budowania ankiety, który może pozwalać na dużą swobodę. Tradycyjna, papierowa ankieta znacznie ograniczała możliwości, zawężając ilość pytań do objętości arkusza. Multimedialny odpowiednik pozwala na zamieszczenie tylu pytań ile uznamy za konieczne i pozwoli na dowolne kształtowanie ścieżek badania. Przykładowo, jeżeli w pytaniu X wybrana zostanie odpowiedź c, to następnym zadanym pytaniem będzie Z, nie zaś Y, do którego odsyłałby wybór odpowiedzi a. Jednak tworząc tego rodzaju przejścia łatwo o błąd logiczny – dlatego warto zabezpieczyć się, wybierając oprogramowanie CATI wyposażone w moduł śledzenia logiki ankiety, który pozwoli wyeliminować tego rodzaju nieporządek.

Innym ciekawym modułem jest moduł analizy próby, którego zadaniem jest eliminacja błędnych (nadprogramowych) wpisów, poprzez nałożenie ograniczeń na poszczególne zmienne w ankiecie – pozwoli to na automatyczne zatrzymanie badania, w przypadku osiągnięcia próby o zadanych parametrach.

Comments are closed.