Działania badawcze – marketing w branży farmaceutycznej

Na samym początku warto podkreślić, że branża farmaceutyczna jest stosunkowo trudną branżą. Nie chodzi tylko o kontrahentów czy klientów, ale również o działania przedstawicieli firm. Aby firma odniosła sukces w branży farmaceutycznej, zaleca się przeprowadzenie badań marketingowych i badania rynku dla firmy farmaceutycznej. Dzięki owym badaniom możliwe jest zminimalizowanie ryzyka podczas podejmowania kluczowych decyzji, a więc spełnienie głównego celu firmy. Zaleca się zlecanie tychże badań firmom zewnętrznym, które specjalizują się w tego typu badaniach, a nie przeprowadzanie ich na własną rękę siłami pracowniczymi. Zapewni to dostarczenie rzetelnych danych, a następnie rzetelnych i obiektywnych wyników. Proces opracowywania danych jest trudny i wymaga doświadczenia i kompetencji.

Proces badawczy krok po kroku

Pierwszym krokiem całego procesu badawczego jest stworzenie konceptualizacji badania rynku dla farmacji, w której zostaną ujęte wszystkie etapy procesu i postępowanie będzie przebiegać w usystematyzowany sposób a nie pozostawiony przypadkowi. Kolejnym krokiem jest zastanowienie się i szczere odpowiedzenie na kilka pytań, a mianowicie: Co właściwie chce się badać? Kogo chce się badać? Gdzie badać? W jaki sposób badać? Po uzyskaniu odpowiedzi na wszystkie pytania, nie tylko te główne, następuje etap wyboru odpowiedniej metody i techniki badawczej. Nauka dzieli je na jakościowe oraz ilościowe. W badaniach marketingowych najczęściej wykorzystywane są badania ilościowe, gdyż dzięki swej miarodajności można ich wyniki przełożyć na całą populację. Metody jakościowe również są ważne i mogą służyć do wygenerowania USP (Unique Selling Properties) oraz RTB (Reasons To Believe). Zatem metodami ilościowymi są: PAPI, CAPI, CATI i CAWI, a metodami jakościowymi – IDI, FGI, Tajemniczy klient.

Analiza danych

Po zakończeniu procesu zbierania danych, zespół badawczy przechodzi do kolejnego etapu jakim jest analiza. Czas, jaki poświęca  się na ten etap jest różny, zależy on także od doboru odpowiedniej metody. Ważna jest strategia komunikacyjna firmy, do której zaliczane są wszelkie opakowania, ulotki informacyjne reklamy w mediach, cena itp. Kierowane są one zarówno do klientów jak i kontrahentów. Jeśli produkt już istnieje na rynku, to warto sprawdzić czy dotychczasowa strategia firmy była dobrze skonstruowana.

Ostatnim etapem procesu badawczego jest tworzenie wniosków, które w następnej kolejności przekazuje się firmie. Jeśli proces badawczy został przygotowany w odpowiedni sposób i samo przeprowadzenie badanie rynku farmacja także przebiegło według wcześniej ustalonego planu, to świadczy to o właściwym zrozumieniu znaczenia zagadnienia, jakim jest badanie marketingowe farmacja.

Comments are closed.