Ewaluacja

Firmy zrzeszone w Euro Group, specjalizują się także w prowadzeniu wszelkiego rodzaju badań ewaluacyjnych, czyli badań efektywności procesów i działań. Jest to szczególnie istotny aspekt dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy w swojej codziennej działalności korzystają z europejskich dotacji, które podlegają obowiązkowej ewaluacji, w celu stałego określania efektywności prowadzonych działań, oraz ich korygowania, aby na przyszłość, kolejne unijne interwencje publiczne, i dofinansowania, mogły być prowadzone jeszcze bardziej skutecznie niż dotychczas.

Jest to bardzo wyraźnie widoczne w przypadku działania POKL 6.1.3, gdzie prowadzone od wielu lat ewaluacje, już w bardzo szerokim zakresie usprawniły wszystkie zachodzące tutaj procesy, a przede wszystkim pod względem tego, iż na chwile obecną, mamy tutaj dość precyzyjnie określone badania ewaluacyjne, jakiej należy przeprowadzać, w celu poprawnego wywiązania się z obowiązku ewaluacji. Program POKL 6.1.3, nie jest tutaj oczywiście pod żadnym względem wyjątkowy, bowiem wszystkie interwencje publiczne, finansowane z Funduszu Strukturalnego, wymagają prowadzenia badań ewaluacji, aczkolwiek trzeba przyznać, iż ewaluacja 6.1.3, jest tutaj jednym z bardziej perfekcyjnych wdrożeń badania ewaluacyjnego, gdzie wszystkie najważniejsze procesy, są dopracowane wręcz do perfekcji.

Dzięki tego rodzaju badaniom ewaluacyjnym, można sobie zagwarantować niemalże w stu procentach poprawne wykorzystanie unijnych subwencji, co przecież z punktu widzenia przedsiębiorcy jest bardzo ważne, bowiem pełne i efektywne wykorzystanie całej kwoty dotacji, jest ważne, w celu jak najlepszego rozwinięcia swojego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy stowarzyszenia Euro Group, bardzo dobrze wiedzą jak ważną role odgrywają wszystkie prowadzone ewaluacje, toteż, wszystkie prowadzone przez nasze spółki badania ewaluacyjne, są prowadzone wyjątkowo sprawnie, precyzyjnie oraz rzetelnie, co przekłada się oczywiście na zwiększanie efektywności przedsiębiorstw.

Comments are closed.