Omnibus – pomoc w marketingu

Badania rynku, Usługi badawcze, Usługi marketingowe

1000 respondentów z całego kraju i tylko 7 dni na realizację badania – brzmi jak senny koszmar firm badawczych? Dla nas to norma. W dodatku cena jednego pytania w tej ogólnopolskiej ankietyzacji również może zaskoczyć – 400 zł. Jak ją osiągnęliśmy?

Najwyższe standardy

Wcale nie musieliśmy obniżać w tym celu jakości badania – Omnibus CATI prowadzimy według najwyższych firmowych standardów. Zastosowaliśmy po prostu najnowsze metody badawcze, które pozwoliły na eliminację ankiet papierowych, które trzeba wydrukować, a następnie przesłać w miejsce realizacji, skąd po zakończeniu ankietyzacji musiałyby zostać także wysłane, żeby mógł odbyć się proces ich digitalizacji. Dopiero dane w takiej formie nadają się bowiem do przeprowadzenia analiz statystycznych. W przypadku stosowanej przez nas techniki badawczej digitalizacja następuje synchronicznie z pozyskiwaniem danych, unikamy zatem całej masy zbędnych operacji, zarówno pochłaniających czas i generujących koszty.

Także sama formuła badania omnibusowego pozwala na obniżenie kosztów. Polega ona na skompilowaniu pytań od różnych zamawiających w jednym kwestionariuszu, dzięki czemu realizuje się jedną akcję ankietyzacyjną, której koszty ponoszą zamawiający razem. W obrębie badania omnibusowego można zadać jedno pytanie lub cały ich blok.

Cykliczność

Podstawowa wersja raportu zawiera zestawienia tabelaryczne (procentowe i liczbowe) dotyczące odpowiedzi na pytania zlecone przez zamawiającego. Za dodatkową opłatą możliwe jest wykonanie dodatkowych analiz statystycznych oraz weryfikacji hipotez statystycznych w celu wyłonienia istotnych zależności między zmiennymi, a także wprowadzenie elementów metody opisowej, ułatwiających interpretację wyników badania.

Badanie omnibusowe realizujemy w grupie 1000 dorosłych mieszkańców Polski, z każdego województwa. Taki dobór badanych gwarantuje najwyższą rzetelność i wiarygodność wyników. Próba badawcza dobierana jest z uwzględnieniem rzeczywistego zróżnicowania społeczeństwa ze względu na wiek, płeć, wykształcenie i miejsce zamieszkania.

Cykliczny charakter badania może być wykorzystany na przykład w celu pomiaru określonego parametru w przypadku monitorowania przed, w trakcie i po zakończeniu akcji promocyjnej, informacyjnej albo kampanii społecznej.

Comments are closed.