Specjalistyczne porady lekarskie online

Telemedycyna
2020-05-15

Online można uzyskać nie tylko poradę lekarzy pierwszego kontaktu, ale również specjalistów z dziedzin takich jak neurologia, diabetologia, onkologia, pediatria, hematologia, flebologia, dermatologia czy endokrynologia. Poza wymienionymi, za pośrednictwem haloDoctor.pl … Continue Reading →