Projekty badawcze na wymagających rynkach

Usługi badawcze, Usługi marketingowe

Projekty badawcze mogą pomóc w udzieleniu odpowiedzi na bardzo istotne pytania. Badania marketingowe FMCG są tym bardziej ważne, że jest to niezwykle wysoce konkurencyjny rynek. Może to doprowadzić do tego, że proces przygotowań takich badań zostanie zaburzony. Zdarza się bowiem, że gdy już wyasygnuje się kwotę na badania, zarządzający chcą zbadać jak najwięcej zagadnień. Na początek warto więc zrobić burzę mózgów w działach obsługi klienta i marketingu i zdecydować, jakie  grupy badać (klienci obecni i potencjalni, dystrybutorzy, inni kontrahenci), w jakim okresie, jakich obszarów tematycznych ma dotyczyć badanie i jakimi metodami/technikami badawczymi najlepiej się posłużyć. Zasada jest więc taka, że nie bada się wszystkiego na raz. Lepiej skorzystać z opcji przeprowadzania badań co kilka miesięcy, by w ciągu np. jednego roku zebrać wszystkie potrzebne informacje. Dzięki temu narzędzia badawcze (scenariusze i ankiety) będą krótkie, a wyniki wiarygodne i rzetelne. Co do możliwych zagadnień, to można badać koncepty produktów i gotowe produkty, sprawdzić postrzeganie marki, zbadać skuteczność kampanii informacyjnych i marketingowych, zbadać zwyczaje konsumentów, ich przywiązanie do marki itp. Nie należy oczywiście zapominać o badaniach kanałów dystrybucji.

Kolejność powinna być taka, że najpierw skupiamy się na kliencie, później na produkcie, a na samym końcu na rynku i jego niszach. Priorytetowe jest użycie zarówno technik i metod jakościowych, jak i ilościowych. Połączenie ich, daje najlepsze rezultaty. I tak, np. można przeprowadzić serię wywiadów fokusowych, a ponadto zlecić wykonanie ankiety CAPI (tradycyjna ankieta bezpośrednia, ale wspomagana urządzeniami mobilnymi) wśród klientów.

FMCG – złożoność branży

FMCG cechuje wysoki poziom konkurencyjności. To branża, która zajmuje się produktami codziennego użytku, określanymi jako szybkozbywalne (stąd nazwa – Fast Moving Consumer Goods). To produkty takie jak artykuły spożywcze, papierosy, alkohol, kosmetyki, cała chemia gospodarcza.Jej zadaniem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb konsumentów. Dzięki temu jest to rynek duży, cechujący się niskimi kosztami produkcji i masowością tej produkcji. Stąd też wysoka konkurencyjność – wynika to z masowości i niskich kosztów. By przebić się na ten rynek, a później zdobyć na nim jak najlepszą pozycję, trzeba bardzo dużo zainwestować w marketing. Zanim wyda się jednak te ogromne tak naprawdę pieniądze, najlepiej jest zlecić profesjonalistom badania marketingowe FMCG. Dzięki ich wynikom można bowiem odnieść sukces.

Comments are closed.